Danny Kokholm Wangsøe

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 0 Se alle ›

Oversigt

Om Danny Kokholm Wangsøe

Danny Kokholm Wangsøe startede sin erhvervskarriere i Energiberegner ApS tilbage i 2021. I dag er Danny aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Danny bl.a. direktor hos Livingston Seagull ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 179.698 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Danny 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Energiberegner ApS ›

Største overskud

269’ DKK Energiberegner ApS ›

Laveste overskud

180’ DKK Livingston Seagull ApS ›

Største egenkapital

714’ DKK Livingston Seagull ApS ›

Direktørposter

Energiberegner ApS ›

Direktør

Siden:  18.06.2021

Ansatte

4

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

183’  DKK

Livingston Seagull ApS ›

Direktør

Siden:  22.06.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

180’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Der er ingen selskaber registreret

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret