Livingston Seagull ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2021
 • CVR 42481831

Virksomheden Livingston Seagull ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 22. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.610 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 179.698 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

180’ DKK

-32%

Egenkapital

714’ DKK

+10%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

180’ DKK

-32%

Årets resultat

2022179.698 DKK
2021263.925 DKK

Likviditetsgrad

142 %

+50%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

778’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+58%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

92’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  183’
  182’
  180’
  -
  180’
  -
  180’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  686’
  -
  -
  686’
  686’
  -
  -
  9’
  -
  24’
  92’
  778’
  40’
  254’
  118’
  -
  714’
  -
  714’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  65’
  778’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Livingston Seagull ApS 22.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dybendal Alle 12 · DK-2630 Taastrup 22.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-22 22.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 22.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Danny Kokholm Wangsøe 22.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anja Kokholm 01.11.2022
Danny Kokholm Wangsøe 22.06.2021 31.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Livingston Seagull ApS

Dybendal Alle 12
2630 Taastrup

CVR

42481831

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2021

P-nummer

1027280125

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-