Jan Jensen

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Jan Jensen

Jan Jensen startede sin erhvervskarriere i BlokTek ApS tilbage i 2021. I dag er Jan aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Jan bl.a. direktor hos SJ Holding Blokhus ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -198.476 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Jan 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

BlokTek ApS ›

Største overskud

388’ DKK BlokTek ApS ›

Laveste overskud

-198’ DKK SJ Holding Blokhus ApS ›

Største egenkapital

428’ DKK BlokTek ApS ›

Direktørposter

BlokTek ApS ›

Direktør

Siden:  17.09.2021

Ansatte

1

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-124’  DKK

SJ Holding Blokhus ApS ›

Direktør

Siden:  09.03.2022

Ansatte

-

Datterselskaber

0

Resultat før skat

-

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

SJ Holding Blokhus ApS ›

Reel ejer

Siden:  09.03.2022

Resultat før skat

-

Ejerandel

100 %

BlokTek ApS ›

Reel ejer

Siden:  17.09.2021

-1%

Resultat før skat

-144’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret