SJ Holding Blokhus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. mar. 2022
 • CVR 43113763

Virksomheden SJ Holding Blokhus ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Blokhus. De blev etableret i 9. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -198.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-198’ DKK

Egenkapital

302’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-202’ DKK

Likviditetsgrad

88 %

Svag

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

399’ DKK

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

86’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  0
  -
  0
  -202’
  -
  -202’
  -3’
  -198’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  313’
  -
  -
  313’
  313’
  -
  -
  -
  -
  0
  86’
  399’
  40’
  262’
  -
  -
  302’
  -
  302’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  5’
  -
  97’
  399’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SJ Holding Blokhus ApS 09.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterhavsbakken 22 · DK-9492 Blokhus 09.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-09 09.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jan Jensen 09.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Jensen 09.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SJ Holding Blokhus ApS

Vesterhavsbakken 22
9492 Blokhus

CVR

43113763

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. marts 2022

P-nummer

1028068456

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive el-, VVS- og ventilationsforretning, herunder især vedrørende projekter omkring havnen i Aalborg og Nørresundby, samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-