Søren Dierks

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Søren Dierks

Søren Dierks startede sin erhvervskarriere i Electric Integrity Global ApS tilbage i 2020. I dag er Søren aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Søren bl.a. direktor hos Nordic Voltage ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 361.830 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Søren 3 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Electric Integrity Global ApS ›

Største overskud

427’ DKK Nordic Voltage ApS ›

Laveste overskud

85’ DKK Electric Integrity Global ApS ›

Største egenkapital

889’ DKK Nordic Voltage ApS ›

Direktørposter

Electric Integrity Global ApS ›

Direktør

Siden:  18.12.2020

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

85’  DKK

Nordic Voltage ApS ›

Direktør

Siden:  08.01.2021

Ansatte

0

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

362’  DKK

Bestyrelsesposter

Nordic Voltage ApS ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  08.01.2021

Ansatte

0

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

362’  DKK

Selskaber

Electric Integrity Global ApS ›

Reel ejer

Siden:  18.12.2020

0%

Resultat før skat

85’  DKK

Ejerandel

100 %