Electric Integrity Global ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2020
 • CVR 41966246

Virksomheden Electric Integrity Global ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 18. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.313 DKK, mens den i 2021 var på -8.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 84.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

85’ DKK

-14%

Egenkapital

223’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

85’ DKK

-14%

Årets resultat

202284.794 DKK
202198.443 DKK

Likviditetsgrad

121 %

-48%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

228’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  85’
  -
  85’
  -
  85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  222’
  222’
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  228’
  40’
  -14’
  -
  -
  223’
  -
  223’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  228’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Electric Integrity Global ApS 18.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Teglholmsgade 68 · DK-2450 København SV 24.03.2023
Teglholmsgade 68 · DK-2450 København SV 18.12.2020 23.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-18 18.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Dierks 18.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Dierks 18.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Electric Integrity Global ApS

Teglholmsgade 68
2450 København SV

CVR

41966246

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2020

P-nummer

1026613201

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-