Anders Peter Hageskov

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Anders Peter Hageskov

Anders Peter Hageskov startede sin erhvervskarriere i M.J. FOTOGRAFI A/S tilbage i 2004. I dag er Anders aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Anders bl.a. bestyrelsesmedlem hos Virtual Hive ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -8.898.311 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Anders 5 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

M.J. FOTOGRAFI A/S ›

Største overskud

428’ DKK FRIENDLY CONTENT A/S ›

Laveste overskud

-3.752’ DKK J. WALTER THOMPSON COPENHAGEN A/S ›

Største egenkapital

3.245’ DKK FRIENDLY CONTENT A/S ›

Største gæld

630’ DKK AP Hageskov ApS ›

Direktørposter

AP Hageskov ApS ›

Adm. direktør

Siden:  09.08.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+2%

Resultat før skat

22’  DKK

Bestyrelsesposter

Virtual Hive ApS ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  15.05.2023

Ansatte

7

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-8.898’  DKK

Selskaber

AP Hageskov ApS ›

Reel ejer

Siden:  09.08.2017

Resultat før skat

-

Ejerandel

100 %