AP Hageskov ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 2017
 • CVR 38841793

Virksomheden AP Hageskov ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 9. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.754 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

+181%

Egenkapital

-25’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202221.754 DKK
2021-26.915 DKK
2020-20.171 DKK
2019-21.713 DKK
2018-18.391 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-3 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

859’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -24’
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  855’
  855’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  859’
  40’
  -65’
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  881’
  884’
  859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AP Hageskov ApS 24.09.2021
AP Hageskov IVS 09.08.2017 23.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hestehaven 5 · DK-2960 Rungsted Kyst 09.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-24 24.09.2021
2017-08-09 09.08.2017 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.09.2021
500 DKK 09.08.2017 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 09.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Anders Peter Hageskov 09.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Peter Hageskov 09.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AP Hageskov ApS

Hestehaven 5
2960 Rungsted Kyst

CVR

38841793

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 2017

P-nummer

1022731757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-