Goran Tunic

Direktørposter 3 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 3 Se alle ›

Oversigt

Om Goran Tunic

Goran Tunic startede sin erhvervskarriere i GULVFIRMA EGEDAHL ApS tilbage i 2011. I dag er Goran aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Goran bl.a. direktor hos Tunic Holding ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 363.312 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Goran 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

GULVFIRMA EGEDAHL ApS ›

Største overskud

713’ DKK SHINE SERVICE ApS ›

Laveste overskud

-129’ DKK Shine Ejendomme ApS ›

Største egenkapital

2.538’ DKK SHINE SERVICE ApS ›

Største gæld

4.454’ DKK Shine Ejendomme ApS ›

Direktørposter

SHINE SERVICE ApS ›

Direktør

Siden:  10.10.2012

Ansatte

16

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

355’  DKK

Tunic Holding ApS ›

Direktør

Siden:  24.01.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

363’  DKK

Shine Ejendomme ApS ›

Direktør

Siden:  04.10.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+1%

Resultat før skat

21’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

SHINE SERVICE ApS ›

Reel ejer

Siden:  10.10.2012

0%

Resultat før skat

472’  DKK

Ejerandel

100 %

Tunic Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  24.01.2018

0%

Resultat før skat

363’  DKK

Ejerandel

100 %

Shine Ejendomme ApS ›

Reel ejer

Siden:  04.10.2017

+1%

Resultat før skat

50’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret