Tunic Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2018
 • CVR 39310007

Virksomheden Tunic Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 24. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.809 DKK, mens den i 2021 var på -23.082 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 363.312 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

363’ DKK

-34%

Egenkapital

1.699’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

363’ DKK

-34%

Årets resultat

2022363.312 DKK
2021553.405 DKK
2020506.445 DKK
201991.911 DKK
2018327.520 DKK

Likviditetsgrad

69 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.605’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.015’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -5’
  -
  -5’
  363’
  -
  363’
  -
  363’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.590’
  -
  -
  2.590’
  2.590’
  -
  -
  1.047’
  -
  675’
  2.015’
  4.605’
  80’
  -163’
  -114’
  -
  1.699’
  -
  1.699’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.620’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.906’
  4.605’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tunic Holding ApS 24.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivænget 26 · DK-3400 Hillerød 11.10.2021
Industrivænget 19 · DK-3400 Hillerød 24.01.2018 10.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-24 24.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 24.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Goran Tunic 24.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Goran Tunic 24.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tunic Holding ApS

Industrivænget 26
3400 Hillerød

CVR

39310007

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2018

P-nummer

1023319906

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-