Christian Jespersen

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Christian Jespersen

Christian Jespersen startede sin erhvervskarriere i BEVERAGEGROUP ApS tilbage i 2010. I dag er Christian aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Christian bl.a. direktor hos CJS Invest ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -57.426 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Christian 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

BEVERAGEGROUP ApS ›

Største overskud

335’ DKK TTC ApS ›

Laveste overskud

-485’ DKK CJS Web ApS ›

Største egenkapital

415’ DKK TTC ApS ›

Største gæld

3.434’ DKK CJS Web ApS ›

Direktørposter

CJS Invest ApS ›

Direktør

Siden:  07.06.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-2%

Resultat før skat

-57’  DKK

CJS Web ApS ›

Direktør

Siden:  07.06.2016

Ansatte

3

Datterselskaber

0

+1%

Resultat før skat

-23’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

CJS Invest ApS ›

Reel ejer

Siden:  07.06.2016

-2%

Resultat før skat

-57’  DKK

Ejerandel

100 %

CJS Web ApS ›

Reel ejer

Siden:  07.06.2016

+1%

Resultat før skat

-23’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret