CJS Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2016
 • CVR 37778052

Virksomheden CJS Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vemmelev. De blev etableret i 7. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -56.703 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-57’ DKK

-249%

Egenkapital

-12’ DKK

-127%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-249%

Årets resultat

2022-57.426 DKK
202138.614 DKK
2020200.259 DKK
201983.566 DKK
2018-77.152 DKK
2017-32.209 DKK
2016126.436 DKK

Likviditetsgrad

99 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

-128%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.984’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-57’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.984’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -57’
  -
  -
  -
  -57’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -57’
  -
  -57’
  -
  -57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.984’
  -
  1’
  1.984’
  1.984’
  50’
  -62’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.997’
  1.984’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CJS Invest ApS 07.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hemmeshøjvej 11 · DK-4241 Vemmelev 06.10.2022
Byvangen 2 · DK-4200 Slagelse 09.08.2021 05.10.2022
Aakjærsgade 12 · DK-4200 Slagelse 07.06.2016 08.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-07 07.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Jespersen 07.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Jespersen 07.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CJS Invest ApS

Hemmeshøjvej 11
4241 Vemmelev

CVR

37778052

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2016

P-nummer

1021486848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40840107

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i kapitalselskaber samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-