Kim Lindebæk Ellevang

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 4 Se alle ›

Oversigt

Om Kim Lindebæk Ellevang

Kim Lindebæk Ellevang startede sin erhvervskarriere i Shoppartner A/S tilbage i 2016. I dag er Kim aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Kim bl.a. direktor hos Momentum Ejendomsudvikling ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -13.176 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Kim 3 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Shoppartner A/S ›

Største overskud

4.492’ DKK Ellevang Holding ApS ›

Laveste overskud

-100’ DKK Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Største egenkapital

8.852’ DKK Momentum Ejendomme A/S ›

Største gæld

16.195’ DKK Momentum Ejendomme A/S ›

Direktørposter

Ellevang Holding ApS ›

Direktør

Siden:  25.05.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

2

+3%

Resultat før skat

851’  DKK

Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Direktør

Siden:  31.10.2018

Ansatte

1

Datterselskaber

0

+1%

Resultat før skat

-13’  DKK

Bestyrelsesposter

Momentum Ejendomme A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  15.12.2016

Ansatte

1

Datterselskaber

0

+3%

Resultat før skat

1.604’  DKK

Selskaber

Momentum Ejendomme A/S ›

Reel ejer

Siden:  15.12.2016

+3%

Resultat før skat

1.584’  DKK

Ejerandel

50 %

Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Reel ejer

Siden:  31.10.2018

+1%

Resultat før skat

-17’  DKK

Ejerandel

50 %

Ellevang Holding ApS ›

Ejerregister

Siden:  04.04.2016

+3%

Resultat før skat

867’  DKK

Ejerandel

100 %

Ellevang Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  25.05.2016

+3%

Resultat før skat

867’  DKK

Ejerandel

100 %