Kim Lindebæk Ellevang

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 3 Se alle ›

Oversigt

Om Kim Lindebæk Ellevang

Kim Lindebæk Ellevang startede sin erhvervskarriere i Shoppartner A/S tilbage i 2016. I dag er Kim aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Kim bl.a. direktor hos Momentum Ejendomsudvikling ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 303.177 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Kim 3 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Shoppartner A/S ›

Største overskud

4.492’ DKK Ellevang Holding ApS ›

Laveste overskud

-100’ DKK Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Største egenkapital

9.828’ DKK Momentum Ejendomme A/S ›

Største gæld

16.195’ DKK Momentum Ejendomme A/S ›

Direktørposter

Ellevang Holding ApS ›

Direktør

Siden:  25.05.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

522’  DKK

Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Direktør

Siden:  31.10.2018

Ansatte

1

Datterselskaber

0

+24%

Resultat før skat

303’  DKK

Bestyrelsesposter

Momentum Ejendomme A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  15.12.2016

Ansatte

1

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

976’  DKK

Selskaber

Momentum Ejendomme A/S ›

Reel ejer

Siden:  15.12.2016

0%

Resultat før skat

1.064’  DKK

Ejerandel

33 %

Momentum Ejendomsudvikling ApS ›

Reel ejer

Siden:  31.10.2018

+24%

Resultat før skat

389’  DKK

Ejerandel

50 %

Ellevang Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  25.05.2016

0%

Resultat før skat

489’  DKK

Ejerandel

100 %