Ellevang Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2016
 • CVR 37802131

Virksomheden Ellevang Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 25. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -54.681 DKK, mens den i 2021 var på -24.103 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 522.030 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

522’ DKK

-39%

Egenkapital

7.165’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

489’ DKK

-44%

Årets resultat

2022522.030 DKK
2021851.346 DKK
2020204.857 DKK
2019759.998 DKK
2018236.625 DKK
20171.369.295 DKK
20164.492.109 DKK

Likviditetsgrad

33.492 %

+190%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-117%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.171’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-127%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.187’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -55’
  233’
  -329’
  -
  -96’
  489’
  -
  489’
  -33’
  522’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.984’
  4.984’
  -
  -
  -
  0
  391’
  2.187’
  7.171’
  50’
  2.405’
  -
  -
  7.165’
  -
  7.165’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7.171’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ellevang Holding ApS 25.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Brinken 36 · DK-4700 Næstved 06.10.2019
Stejlehøjen 76 · DK-4700 Næstved 20.10.2018 05.10.2019
Stejlehøjen 76 · DK-4700 Næstved 16.10.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.05.2016
999999 Uoplyst 25.05.2016 25.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-25 25.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kim Lindebæk Ellevang 25.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Lindebæk Ellevang 25.05.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ellevang Holding ApS

Brinken 36
4700 Næstved

CVR

37802131

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2016

P-nummer

1021515236

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-