Ivar Kruse Laursen

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Ivar Kruse Laursen

Ivar Kruse Laursen startede sin erhvervskarriere i Renewable Fundations ApS tilbage i 2018. I dag er Ivar aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Ivar bl.a. direktor hos Renewable Fundations ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -41.917 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Ivar 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Renewable Fundations ApS ›

Største overskud

106’ DKK Renewable Fundations ApS ›

Laveste overskud

-42’ DKK Renewable Fundations ApS ›

Største egenkapital

139’ DKK Renewable Fundations ApS ›

Direktørposter

Renewable Fundations ApS ›

Direktør

Siden:  28.02.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-42’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Vester Hornum Vandværk A.m.b.a. ›

Reel ejer

Siden:  24.02.2022

Resultat før skat

-

Ejerandel

Renewable Fundations ApS ›

Reel ejer

Siden:  28.02.2018

-1%

Resultat før skat

-54’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret