Renewable Fundations ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2018
 • CVR 39369524

Virksomheden Renewable Fundations ApS befinder sig i branchen "Forberedende byggepladsarbejder" og har adresse i Farsø. De blev etableret i 28. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -35.482 DKK, mens den i 2022 var på 172.688 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

-140%

Egenkapital

97’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-54’ DKK

-141%

Årets resultat

2023-41.917 DKK
2022105.989 DKK
20213.426 DKK
20203.936 DKK
2019-4.888 DKK
2018-12.924 DKK

Likviditetsgrad

554 %

+51%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

118’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-35’ DKK

-121%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -35’
  -18’
  -
  -
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -54’
  -
  -54’
  -12’
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  -
  -
  53’
  118’
  118’
  50’
  47’
  -
  -
  97’
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  118’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Renewable Fundations ApS 28.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Risevej 21 · DK-9640 Farsø 28.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
431200 Forberedende byggepladsarbejder 28.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-28 28.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 28.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ivar Kruse Laursen 28.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivar Kruse Laursen 28.02.2018
Rune Roepstorff Nissen 28.02.2018 01.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Renewable Fundations ApS

Risevej 21
9640 Farsø

CVR

39369524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2018

P-nummer

1023388932

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

431200
Forberedende byggepladsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge innovative fundamenteringsprodukter samt know-how dertil primært i Jylland, samt efter det centrale ledelsesorgan eller ejernes skøn beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-