Hans Rønnest Clausen

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Hans Rønnest Clausen

Hans Rønnest Clausen startede sin erhvervskarriere i HOLDINGSELSKABET AF 26. JUNI 2012 ApS tilbage i 2012. I dag er Hans aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Hans bl.a. direktor hos HC-HOLDING ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -145.886 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Hans 1 netværksforbindelse gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Største overskud

368’ DKK M OG H ApS ›

Laveste overskud

-146’ DKK HC-HOLDING ApS ›

Største egenkapital

760’ DKK M OG H ApS ›

Direktørposter

M OG H ApS ›

Direktør

Siden:  26.06.2012

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-83’  DKK

HC-HOLDING ApS ›

Direktør

Siden:  29.08.2013

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-2%

Resultat før skat

-146’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

HC-HOLDING ApS ›

Reel ejer

Siden:  29.08.2013

-2%

Resultat før skat

-146’  DKK

Ejerandel

100 %

M OG H ApS ›

Reel ejer

Siden:  26.06.2012

-1%

Resultat før skat

-83’  DKK

Ejerandel

50 %

Forbindelser