M OG H ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2012
 • CVR 34600740

Virksomheden M OG H ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Skagen. De blev etableret i 26. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.230 DKK, mens den i 2022 var på -81.134 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.738 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+96%

Egenkapital

112’ DKK

+596%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+96%

Årets resultat

2023-3.738 DKK
2022-83.362 DKK
2021345.211 DKK
2020352.167 DKK
2019337.177 DKK
2018299.383 DKK
2017354.802 DKK
2016180.910 DKK
2015299.527 DKK
2014318.221 DKK
2013362.093 DKK
2012367.995 DKK

Likviditetsgrad

618 %

God

Afkastningsgrad

-2 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

+87%
God

Overskudsgrad

-

Balance

134’ DKK

+272%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

134’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  103’
  134’
  134’
  80’
  32’
  -
  -
  112’
  -
  112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  22’
  134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M OG H ApS 26.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Lunds Alle 1 · DK-9990 Skagen 19.05.2022
Markvej 45 · DK-9990 Skagen 29.03.2016 18.05.2022
Sønderstrand 9 · DK-9300 Sæby 21.06.2013 28.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 26.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-01 01.06.2023
2012-06-26 26.06.2012 31.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.002 DKK 01.06.2023
80.000 DKK 26.06.2012 31.05.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 26.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Hans Rønnest Clausen 26.06.2012
Michael Trangeled 26.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Rønnest Clausen 26.06.2012
Michael Trangeled 26.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M OG H ApS

Lunds Alle 1
9990 Skagen

CVR

34600740

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2012

P-nummer

1017758175

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hans@matematikbogen.dk

Telefon

25329652

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

80.002 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller