BESTSELLER A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 14. sep. 1978
 • CVR 88216512

Virksomheden BESTSELLER A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i Brande. De blev etableret i 14. september 1978 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 2570 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anders Holch Povlsen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Merete Bech Povlsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-
2020-
2019-
2018-
2017-
2016-
2015-
2014-
2013-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BESTSELLER A/S 20.09.2002
BESTSELLER WHOLESALE A/S 07.07.1990 19.09.2002
AKTIESELSKABET AF 30/8 1982 30.08.1982 06.07.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Fredskovvej 5 · DK-7330 Brande 01.01.2007
Fredskovvej 5 · DK-7330 Brande 22.10.2002 31.12.2006
Industrivej 28 · DK-7330 Brande 30.08.1982 21.10.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
464210 Engroshandel med beklædning 01.01.2008
514210 Engroshandel med beklædning 30.08.1982 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-03 03.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
110.000.000 DKK 02.03.1995
400.000 DKK 30.08.1987 01.03.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af direktionen eller af den administrerende direktør alene 03.01.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lise Kaae 23.11.2017
Troels Holch Povlsen 06.10.2009
Finn Poulsen 01.06.2001

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Børglum Jensen 23.11.2017
Lars Radoor Sørensen 08.06.2011 03.05.2013
Anders Holch Povlsen 06.10.2009

Legalle ejere

Navn Fra Til
BESTSELLER UNITED A/S 11.04.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Holch Povlsen 30.08.1982

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BESTSELLER A/S

Fredskovvej 5
7330 Brande

CVR

88216512

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

14. september 1978

P-nummer

1002788029

Binavne

 • BESTSELLER RETAIL A/S

Branchekode

464210
Engroshandel med beklædning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af direktionen eller af den administrerende direktør alene

Registeret kapital

110.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2570

Reklamebeskyttelse

Nej