LLG A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 15. mar. 1979
 • CVR 86001519

Virksomheden LLG A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 15. marts 1979 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 45.000.000 DKK, mens den i 2021 var på 28.000.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.249.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 53 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Lund. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Brunsborg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.249.000’ DKK

-32%

Egenkapital

31.180.000’ DKK

+5%

Omsætning

148.000’ DKK

-1%

Resultat før skat

2.984.000’ DKK

-41%

Årets resultat

20223.249.000.000 DKK
20214.754.000.000 DKK
20202.696.000.000 DKK
20192.184.077.000 DKK
20182.116.606.000 DKK
20171.894.274.000 DKK
20161.550.238.000 DKK
20151.407.888.000 DKK
20141.305.245.000 DKK
20131.315.777.000 DKK

Likviditetsgrad

119 %

-6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

-1%
God

Overskudsgrad

-43 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Balance

48.275.000’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

45.000’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

16.993.000’ DKK

+10%

Tilgodehavende

18.239.000’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  148.000’
  45.000’
  -62.000’
  -47.000’
  -
  -64.000’
  188.000’
  -1.366.000’
  2.566.000’
  1.388.000’
  2.984.000’
  -
  2.984.000’
  -265.000’
  3.249.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  143.000’
  581.000’
  1.596.000’
  23.552.000’
  -
  1.000’
  28.440.000’
  30.036.000’
  992.000’
  -
  2.900.000’
  805.000’
  168.000’
  18.239.000’
  48.275.000’
  69.000’
  23.475.000’
  869.000’
  -
  31.180.000’
  -
  31.180.000’
  -
  102.000’
  141.000’
  -
  -
  1.559.000’
  1.700.000’
  7.160.000’
  29.000’
  -
  -
  12.000’
  3.534.000’
  15.293.000’
  48.275.000’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LLG A/S 01.02.2020
JYSK HOLDING A/S 28.05.2002 31.01.2020
JYSK EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S 26.03.2002 27.05.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Sødalsparken 18 · DK-8220 Brabrand 05.02.2020
Sødalsparken 18 · DK-8220 Brabrand 30.09.2018 04.02.2020
Sødalsparken 18 · DK-8220 Brabrand 11.09.2002 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2005 31.12.2007
702030 Anden udlejning af boliger 15.03.1979 31.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-18 18.01.2022
2021-07-09 09.07.2021 17.01.2022
2021-06-10 10.06.2021 08.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
68.700.000 DKK 10.06.2021
68.443.400 DKK 15.04.2021 09.06.2021
61.601.400 DKK 10.03.2021 14.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 21.06.2019
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 18.06.2014 20.06.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Rasmussen 01.02.2020
Lars Kristinus Larsen 19.06.2019 19.08.2019
Mette Brunsborg 01.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Lund 01.02.2020
Hans Henrik Kjølby 26.03.2002 01.02.2020
Lars Kristinus Larsen 15.03.1979 22.12.2005

Legalle ejere

Navn Fra Til
MB Kapital ApS 11.01.2022
CAB Kapital ApS 11.01.2022
CIB Kapital ApS 11.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Brunsborg 15.03.1979
Lars Kristinus Larsen 15.03.1979 19.08.2019
Jacob Brunsborg 15.03.1979

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LLG A/S

Sødalsparken 18
8220 Brabrand

CVR

86001519

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15. marts 1979

P-nummer

1002735659

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • J.S. EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
 • JYSK EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
 • JYSK Holding A/S
 • LARS LARSEN GROUP A/S
 • LLG Kapital A/S

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansiering og investering samt handel og produktion.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

68.700.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

53

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller