PRESSALIT A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 3. jun. 1978
 • CVR 84364517

Virksomheden PRESSALIT A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af bygningsartikler af plast" og har adresse i Ry. De blev etableret i 3. juni 1978 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 129.290.000 DKK, mens den i 2022 var på 149.614.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.027.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 238 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Koch Boyter. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand David Packness Meyer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8.027’ DKK

-269%

Egenkapital

122.085’ DKK

-9%

Omsætning

352.729’ DKK

-9%

Resultat før skat

-9.079’ DKK

-235%

Årets resultat

2023-8.027.000 DKK
20224.758.000 DKK
202124.520.000 DKK
202022.707.000 DKK
201916.966.000 DKK
201818.312.000 DKK
201717.324.000 DKK
201634.224.000 DKK
201528.519.000 DKK
201416.012.000 DKK
2013-4.695.000 DKK

Likviditetsgrad

238 %

0%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

-2%
God

Overskudsgrad

-0 %

-105%
Svag

Balance

281.648’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

129.290’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

145.168’ DKK

-6%

Tilgodehavende

144.148’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  352.729’
  129.290’
  -125.757’
  -15.057’
  -
  -451’
  448’
  -4.784’
  -4.460’
  -8.796’
  -9.079’
  -
  -9.079’
  -1.052’
  -8.027’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  33.349’
  33.349’
  -
  928’
  10.745’
  71.365’
  16.138’
  -
  -
  32.786’
  137.500’
  82.034’
  33.836’
  11.533’
  1.151’
  11.093’
  144.148’
  281.648’
  8.000’
  93.432’
  4.000’
  -
  122.085’
  -
  122.085’
  15.200’
  14.395’
  71.749’
  -
  -
  -
  84.526’
  7.818’
  -
  8.656’
  -
  26.398’
  -
  60.642’
  281.648’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRESSALIT A/S 01.07.2011
PRESSALIT GROUP A/S 24.05.2002 30.06.2011
PRESSALIT A/S 03.06.1978 23.05.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Pressalitvej 1 · DK-8680 Ry 01.01.2007
Pressalitvej 1 · DK-8680 Ry 03.06.1978 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast 01.01.2008
252310 Fremstilling af sanitetsartikler af plast 03.06.1978 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-02 02.04.2019
2011-07-01 01.07.2011 01.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
8.000.000 DKK 01.03.2002
10.000.000 DKK 09.05.1988 28.02.2002
5.000.000 DKK 30.08.1987 08.05.1988

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 01.07.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kim Koch Boyter 11.09.2023
Jan Warrer 23.03.2020
Jan Warrer 23.03.2020 11.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Erik Koch Boyter 21.09.1998 04.07.2008
Kim Koch Boyter 21.09.1998
Dan Koch Boyter 21.09.1998 22.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Koch Boyter 24.06.2002
Dan Koch Boyter 24.06.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRESSALIT A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry

CVR

84364517

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

3. juni 1978

P-nummer

1006893047

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

222300
Fremstilling af bygningsartikler af plast

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pressalit@pressalit.com

Telefon

87888788

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive produktion og handel, herunder agenturvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

8.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

238

Reklamebeskyttelse

Ja