STA A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 26. okt. 1976
 • CVR 83016817

Virksomheden STA A/S befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 26. oktober 1976 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.947.392 DKK, mens den i 2021 var på 9.825.918 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.928.163 DKK.

Medarbejderstaben består af 18 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Lindholm Mathiesen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jesper Møller Loklindt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.928’ DKK

-450%

Egenkapital

522’ DKK

-85%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.753’ DKK

-450%

Årets resultat

2022-2.928.163 DKK
2021837.489 DKK
20201.025.370 DKK
20191.131.637 DKK
2018776.510 DKK
201746.750 DKK
2016392.538 DKK
2015-32.790.438 DKK
2014-33.606.915 DKK
2013-33.205.356 DKK
20121.230.444 DKK

Likviditetsgrad

167 %

+1%
God

Afkastningsgrad

-48 %

-475%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

-82%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

7.542’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

6.947’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.542’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6.947’
  -10.568’
  -11’
  -
  -3.631’
  1’
  -123’
  -
  -122’
  -3.753’
  -
  -3.753’
  -
  -2.928’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.590’
  533’
  -
  147’
  7.542’
  7.542’
  1.050’
  -528’
  -
  -
  522’
  -
  522’
  -
  2.508’
  -
  -
  -
  -
  -
  864’
  -
  -
  -
  1.713’
  1.935’
  4.512’
  7.542’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STA A/S 08.08.1989
SNEDKERNES OG TØMRERNES AKTIESELSKAB AF 1979 (STA) 26.10.1976 07.08.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Gammelby Møllevej 10 · DK-6700 Esbjerg 26.10.1976

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.01.2008
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 26.10.1976 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-05 05.07.2023
2008-01-31 31.01.2008 04.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.250.000 DKK 05.07.2023
1.050.000 DKK 07.08.1989 04.07.2023
506.000 DKK 13.07.1988 06.08.1989

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 31.01.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Lindholm Mathiesen 01.07.2008
Niels Bach 26.03.2008 01.07.2008
Flemming Skriver Matthisson 31.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Lindholm Mathiesen 01.07.2008
Jørgen Andresen 07.03.2006 18.05.2006
Aage Rosenlund Andersen 20.03.1997 01.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Lindholm Mathiesen 31.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STA A/S

Gammelby Møllevej 10
6700 Esbjerg

CVR

83016817

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

26. oktober 1976

P-nummer

1002661338

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

75120555

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at gennemføre rationelt byggeri og udøve al i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder tømrer- og snedkerarbejde.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

18

Reklamebeskyttelse

Ja