MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 25. jun. 2009
 • CVR 32285201

Virksomheden MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 25. juni 2009 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Medarbejderstaben består af 221 personer, hvor direktionen bl.a. består af René Klein Engborg Sørensen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lene Minor Brødsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-
2020-
2019-
2018-
2017-
2016-
2015-
2014-
2013-
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 25.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Dandyvej 3B · DK-7100 Vejle 25.05.2021
Gunhilds Plads 2 · DK-7100 Vejle 20.10.2018 24.05.2021
Gunhilds Plads 2 · DK-7100 Vejle 25.06.2009 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 25.06.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-21 21.06.2022
2022-04-01 01.04.2022 20.06.2022
2021-10-29 29.10.2021 31.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.419.700 DKK 21.06.2022
5.174.600 DKK 01.04.2022 20.06.2022
5.052.050 DKK 19.03.2021 31.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem. 20.10.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Chris Winther Bjørholm Dyhr 04.01.2022
Lars Æbelø-Nielsen 01.02.2021
Kaj Kromann Laschewski 01.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
René Klein Engborg Sørensen 01.08.2022
Christian Holm Pedersen 11.12.2018 09.08.2022
Brian Christensen 27.03.2015 11.12.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
THL HOLDING ApS 19.01.2022 01.04.2022
KROMANN LASCHEWSKI HOLDING ApS 29.12.2021 01.04.2022
SAP 3 ApS 30.11.2021 01.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dandyvej 3
7100 Vejle

CVR

32285201

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

25. juni 2009

P-nummer

1015376038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

vejle@martinsen.dk

Telefon

75821055

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed som statsutoriseret revisor. Selskabet kan ikke drive anden virksomhed end nævnt i stk. 1.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

5.419.700 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

221

Reklamebeskyttelse

Ja