MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 25. jun. 2009
 • CVR 32285201

Virksomheden MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 25. juni 2009 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 204.806.654 DKK, mens den i 2022 var på 184.123.682 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.837.433 DKK.

Medarbejderstaben består af 257 personer, hvor direktionen bl.a. består af René Klein Engborg Sørensen. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lene Minor Brødsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.837’ DKK

-3%

Egenkapital

55.197’ DKK

+13%

Omsætning

253.109’ DKK

+10%

Resultat før skat

4.837’ DKK

-3%

Årets resultat

20234.837.433 DKK
20225.003.301 DKK
20215.141.154 DKK
20205.291.240 DKK
20194.026.400 DKK
20183.397.969 DKK
20173.556.210 DKK
20163.115.448 DKK
20153.548.302 DKK
20143.476.501 DKK
20132.410.350 DKK
20124.745.162 DKK

Likviditetsgrad

101 %

+4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+39%
Svag

Soliditetsgrad

33 %

+11%
God

Overskudsgrad

3 %

+29%
Svag

Balance

166.320’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

204.807’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

111.123’ DKK

-3%

Tilgodehavende

83.048’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  253.109’
  204.807’
  -186.936’
  -10.525’
  -
  7.346’
  73’
  -2.582’
  -
  -2.509’
  4.837’
  -
  4.837’
  -
  4.837’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  70.783’
  70.783’
  -
  9.104’
  -
  9.104’
  -
  -
  3.386’
  3.386’
  83.272’
  -
  57.290’
  -
  199’
  232’
  83.048’
  166.320’
  5.665’
  44.695’
  4.837’
  -
  55.197’
  -
  55.197’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28.840’
  -
  -
  7.248’
  -
  7.768’
  -
  82.283’
  166.320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 25.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Jupitervej 2 · DK-6000 Kolding 06.12.2023
Dandyvej 3B · DK-7100 Vejle 25.05.2021 05.12.2023
Gunhilds Plads 2 · DK-7100 Vejle 20.10.2018 24.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 25.06.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-03-22 22.03.2024
2023-03-31 31.03.2023 21.03.2024
2022-06-21 21.06.2022 30.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.869.050 DKK 22.03.2024
5.664.800 DKK 31.03.2023 21.03.2024
5.419.700 DKK 21.06.2022 30.03.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem. 20.10.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Jessen 22.03.2024
Chris Winther Bjørholm Dyhr 04.01.2022
Lars Æbelø-Nielsen 01.02.2021 22.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
René Klein Engborg Sørensen 01.08.2022
René Klein Engborg Sørensen 01.08.2022
Christian Holm Pedersen 11.12.2018 09.08.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Jupitervej 2
6000 Kolding

CVR

32285201

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

25. juni 2009

P-nummer

1015376038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Martinsen Rådgivning & Revision P/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

vejle@martinsen.dk

Telefon

75821055

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed som statsutoriseret revisor. Selskabet kan ikke drive anden virksomhed end nævnt i stk. 1.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

5.869.050 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

257

Reklamebeskyttelse

Ja