KIMAS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 30. jun. 1985
 • CVR 78799412

Virksomheden KIMAS A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 30. juni 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 6.955.473 DKK, mens den i 2020 var på 5.833.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.261.069 DKK.

Medarbejderstaben består af 13 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Hawthorn Islin. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Hoch.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.261’ DKK

+211%

Egenkapital

3.452’ DKK

+202%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.290’ DKK

+401%

Årets resultat

20211.261.069 DKK
2020405.197 DKK
2019-21.542 DKK
2018-2.603.090 DKK
2017-708.583 DKK
201698.767 DKK
2015-270.519 DKK
2014125.445 DKK
2013705.101 DKK
2012657.426 DKK

Likviditetsgrad

152 %

+54%
God

Afkastningsgrad

16 %

+167%
God

Soliditetsgrad

43 %

+78%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.067’ DKK

+70%

Bruttofortjeneste

6.955’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.019’ DKK

+106%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  6.955’
  -5.176’
  -473’
  -
  1.306’
  5’
  -22’
  -
  -16’
  1.290’
  -
  1.290’
  -
  1.261’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  1.048’
  -
  1.048’
  -
  -
  -
  -
  1.048’
  2.153’
  2.466’
  -
  165’
  1.886’
  7.019’
  8.067’
  500’
  1.452’
  1.500’
  -
  3.452’
  -
  3.452’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.263’
  -
  -
  -
  760’
  1.592’
  4.615’
  8.067’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIMAS A/S 26.06.2000
KOLDING INDUSTRI MONTAGE ApS 30.06.1985 25.06.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Albuen 64 · DK-6000 Kolding 24.10.2018
Albuen 64 · DK-6000 Kolding 21.05.2012 23.10.2018
Birke Allé 24 · DK-7100 Vejle 29.04.2009 20.05.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 01.01.2008
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 30.06.1985 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-06 06.05.2021
2017-02-01 01.02.2017 05.05.2021
2014-10-28 28.10.2014 31.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 26.06.2000
200.000 DKK 20.12.1996 25.06.2000
80.000 DKK 30.08.1987 19.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. 06.05.2021
Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 02.02.2017 05.05.2021
Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening 28.10.2014 01.02.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Hawthorn Islin 29.04.2021
Mathias Henningsen 29.04.2021
Leo Peder Nielsen 29.03.2019 29.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hawthorn Islin 29.04.2021
Leo Peder Nielsen 29.03.2019 29.04.2021
Rune Lund Bendixen 01.02.2017 29.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
PJ Group ApS 29.04.2021
LÆSSØ HOLDING, ØDSTED ApS 31.03.2019 29.04.2021
LUND DEVELOPMENT ApS 01.02.2017 31.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Lund Bendixen 30.06.1985 31.03.2019
Leo Peder Nielsen 30.06.1985 29.04.2021
Peter Hoch 30.06.1985

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIMAS A/S

Albuen 64
6000 Kolding

CVR

78799412

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30. juni 1985

P-nummer

1003198497

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KOLDING INDUSTRI MONTAGE A/S

Branchekode

251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri, udlejning og anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

13

Reklamebeskyttelse

Nej