A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 17. jan. 1985
 • CVR 76950016

Virksomheden A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 17. januar 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 40 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Schultz Nielsen. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Torben Østergaard Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-
2022797.284.000 DKK
2021385.707.000 DKK
2020883.005.000 DKK
2019227.376.000 DKK
2018195.942.000 DKK
2017139.427.000 DKK
2016411.041.000 DKK
2015409.925.000 DKK
2014280.301.000 DKK
201380.988.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY 06.05.1998
TORBEN ØSTERGAARD-NIELSEN A/S 19.02.1994 05.05.1998
DATA ADVICE A/S 01.11.1989 18.02.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Turbinevej 10 · DK-5500 Middelfart 16.08.2013
Strandvejen 5 · DK-5500 Middelfart 17.10.2008 15.08.2013
Strandvejen 5 · DK-5500 Middelfart 28.08.2003 16.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2024
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2023
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-27 27.06.2023
2020-01-30 30.01.2020 26.06.2023
2017-08-08 08.08.2017 29.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
4.900.000 DKK 18.02.1994
300.000 DKK 30.08.1987 17.02.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med en direktør, eller af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 11.02.2020
Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 08.09.2014 10.02.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jeppe Christiansen 01.09.2022
Mia Østergaard Rechnitzer 25.06.2020
Peter Hald Appel 28.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Nina Østergaard Borris 28.06.2022
Mia Østergaard Rechnitzer 28.06.2022
Torben Østergaard Nielsen 01.01.2020 28.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nina Østergaard Borris 09.06.2020
Mia Østergaard Rechnitzer 09.06.2020
Torben Østergaard Nielsen 17.01.1985

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY

Turbinevej 10
5500 Middelfart

CVR

76950016

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

17. januar 1985

P-nummer

1002506591

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, samt drive virksomhed og foretage investeringer indenfor rederi,- bunker- og shippeingbranchen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med en direktør, eller af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Registeret kapital

4.900.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

40

Reklamebeskyttelse

Nej