GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 1984
 • CVR 76475512

Virksomheden GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 22. november 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 24.186 DKK, mens den i 2022 var på -19.120 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.334 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

-42%

Egenkapital

2.317’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

39’ DKK

+44%

Årets resultat

202314.334 DKK
202224.719 DKK
202176.477 DKK
202031.875 DKK
201993.440 DKK
2018118.457 DKK
201731.881 DKK
2016274.045 DKK
2015191.937 DKK
2014309.196 DKK
2013308.495 DKK
2012255.441 DKK

Likviditetsgrad

292 %

+5%
God

Afkastningsgrad

1 %

+256%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.550’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

24’ DKK

+226%

Gældsforpligtelser

1.233’ DKK

-22%

Tilgodehavende

3.550’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  24’
  -
  -
  -
  24’
  61’
  -46’
  -
  15’
  39’
  -
  39’
  -25’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  -
  3.217’
  186’
  3.550’
  3.550’
  250’
  2.067’
  -
  -
  2.317’
  -
  2.317’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.217’
  3.550’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 30.11.2000
KJN REVISION ApS 07.04.1993 29.11.2000
LE CRO BAG ApS 22.11.1984 06.04.1993

Adresse

Adresse Fra Til
Rytterkær 2 · DK-4000 Roskilde 01.01.2007
undefined 2 · DK-undefined undefined 22.11.1984 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 22.11.1984 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-10-18 18.10.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 25.01.2008
200.000 DKK 02.09.1996 24.01.2008
80.000 DKK 12.11.1987 01.09.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 18.10.2013

Direktører

Navn Fra Til
Claus Nielsen 22.11.1984
Horst Aagaard Wilken 22.11.1984 18.05.1989
Lillian Enebakk 22.11.1984 27.02.1991

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Nielsen 01.04.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Rytterkær 2
4000 Roskilde

CVR

76475512

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 1984

P-nummer

1002492114

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GUNDSØ REVISION ApS
 • KJN REVISION ApS
 • ROSKILDE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cn@revgu.dk

Telefon

46769531

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med revision og erklæringsafgivelse samt rådgivning og assistance, der naturligt ligger inden for registrerede revisionsvirksomheders arbejdsområder og er omfattet af selskabets kompetance.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-