BØLLING MØLLE ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 30. mar. 1984
 • CVR 73604311

Virksomheden BØLLING MØLLE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager" og har adresse i Randbøl. De blev etableret i 30. marts 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 315.756 DKK, mens den i 2019 var på 432.452 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 135.218 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

135’ DKK

+225%

Egenkapital

253’ DKK

+115%

Omsætning

-

Resultat før skat

227’ DKK

+716%

Årets resultat

2020135.218 DKK
2019-107.868 DKK
2018-372.216 DKK
201785.715 DKK
201647.541 DKK
2015167.530 DKK
2014307.286 DKK
20132.589.825 DKK
2012257.092 DKK

Likviditetsgrad

113 %

+10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

+346%
God

Soliditetsgrad

12 %

+253%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.097’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

316’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.086’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  316’
  -50’
  -6’
  -
  260’
  12’
  -45’
  -
  -33’
  227’
  -
  227’
  -
  135’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  11’
  632’
  933’
  117’
  0
  364’
  2.086’
  2.097’
  125’
  128’
  -
  -
  253’
  -
  253’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  272’
  -
  25’
  1.548’
  1.845’
  2.097’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BØLLING MØLLE ApS 18.05.2004 27.06.2022
DE DANSKE FRØSPIRERIER ApS 30.03.1984 17.05.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Bindeballevej 56 · DK-7183 Randbøl 17.01.2019 27.06.2022
Bindeballevej 56 · DK-7183 Randbøl 01.01.2007 16.01.2019
Bindeballevej 56 · DK-7183 Randbøl 19.04.2000 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 15.06.2015 27.06.2022
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 21.05.2010 14.06.2015
11300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 01.01.2008 20.05.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-16 16.12.2013 27.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.03.1998 27.06.2022
80.000 DKK 30.08.1987 10.03.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 16.12.2013 30.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Alexander Pedersen 30.03.1984
Alexa Elisabeth Hedwig Petersen 30.03.1984 21.12.2004
Lars Alexander Pedersen 30.03.1984 27.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Alexander Pedersen 30.03.1984 27.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BØLLING MØLLE ApS

Bindeballevej 56
7183 Randbøl

CVR

73604311

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. marts 1984

P-nummer

1002407309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BM CLASSICS ApS

Branchekode

463100
Engroshandel med frugt og grøntsager

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive produktions- og gartnerivirksomhed, handel nationalt og internationalt samt øvrig efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller