N. P. LOUIS-HANSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 1982
 • CVR 73103215

Virksomheden N. P. LOUIS-HANSEN ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Nivå. De blev etableret i 28. december 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -970.051 DKK, mens den i 2022 var på -1.370.466 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 285.627.572 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Niels Peter Louis-Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

285.628’ DKK

+103%

Egenkapital

5.060.816’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

283.880’ DKK

+103%

Årets resultat

2023285.627.572 DKK
2022-9.386.368.606 DKK
20214.970.416.427 DKK
20201.218.122.983 DKK
20191.964.042.898 DKK
20182.804.569.416 DKK
2017941.563.269 DKK
2016330.820.491 DKK
2015742.429.978 DKK
2014504.105.786 DKK
2013312.010.279 DKK
2012176.608.846 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+33%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.664.518’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-970’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

1.603.703’ DKK

+36%

Tilgodehavende

67.881’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -970’
  -250’
  -
  -
  -1.220’
  565.980’
  -75.240’
  -203.170’
  287.570’
  283.880’
  -
  283.880’
  -1.748’
  285.628’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  145.738’
  -
  -
  6.596.627’
  6.596.638’
  -
  528’
  -
  678’
  10.388’
  67.881’
  6.664.518’
  250’
  5.051.509’
  -
  -
  5.060.816’
  -
  5.060.816’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50.000’
  -
  -
  -
  456’
  873’
  1.603.703’
  6.664.518’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
N. P. LOUIS-HANSEN ApS 28.12.1982

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Strandvej 22B · DK-2990 Nivå 15.10.2014
Gammel Strandvej 22A · DK-2990 Nivå 01.01.2007 14.10.2014
Gammel Strandvej 22A · DK-2990 Nivå 18.06.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 28.12.1982 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-06-18 18.06.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 12.10.1992
590.000 DKK 29.06.1992 11.10.1992
295.000 DKK 30.08.1987 28.06.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 18.06.2004

Direktører

Navn Fra Til
Niels Peter Louis-Hansen 28.12.1982

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Peter Louis-Hansen 15.12.1983

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

N. P. LOUIS-HANSEN ApS

Gammel Strandvej 22
2990 Nivå

CVR

73103215

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 1982

P-nummer

1006781510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45661648

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej