PHARMA NORD EXPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 1982
 • CVR 70996510

Virksomheden PHARMA NORD EXPORT ApS befinder sig i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n." og har adresse i Vejle. De blev etableret i 19. november 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.614.118 DKK, mens den i 2021 var på 1.701.567 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.109.599 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Michael Christiani Havemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.110’ DKK

-34%

Egenkapital

46.048’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.813’ DKK

-43%

Årets resultat

20222.109.599 DKK
20213.174.436 DKK
20202.689.100 DKK
2019-582.561 DKK
20184.272.843 DKK
20173.460.551 DKK
20162.739.796 DKK
20153.155.255 DKK
20143.143.964 DKK
20136.252.296 DKK
20125.993.591 DKK

Likviditetsgrad

812 %

+209%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

66.671’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

1.614’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

13.596’ DKK

-40%

Tilgodehavende

24.530’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.614’
  -1.655’
  -488’
  -
  -529’
  41’
  -1.185’
  142’
  -1.002’
  1.813’
  -
  1.813’
  -
  2.110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  123’
  -
  34.675’
  7.466’
  -
  -
  7.466’
  42.141’
  -
  -
  20.366’
  3.071’
  1.093’
  24.530’
  66.671’
  200’
  23.351’
  15.000’
  -
  46.048’
  -
  46.048’
  5.380’
  7.027’
  10.574’
  -
  -
  -
  10.574’
  -
  -
  578’
  -
  56’
  1.843’
  3.021’
  66.671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PHARMA NORD EXPORT ApS 26.08.1987
TRAUDE SCHNEIDER ASTROFAKTA-DANMARK ApS 19.11.1982 25.08.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Sadelmagervej 30 · DK-7100 Vejle 01.01.2007
Sadelmagervej 30 · DK-7100 Vejle 19.11.1982 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 01.01.2008
513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 01.01.2006 31.12.2007
930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt 19.11.1982 31.12.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-29 29.05.2020
2010-11-25 25.11.2010 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 19.12.1996
80.000 DKK 09.09.1988 18.12.1996
30.000 DKK 30.08.1987 08.09.1988

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af den samlede direktion eller af den administrerende direktør. 12.06.2020
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller den samlede direktion. 25.11.2010 11.06.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Claus Hancke 04.11.2009 04.10.2010
Bent Henriksen 04.11.2009 12.02.2014
Sven Moesgaard 19.11.1982

Direktører

Navn Fra Til
Eli Wallin 29.05.2020
Sven Moesgaard 19.11.1982 14.12.2020
Eli Wallin 19.11.1982 28.05.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
PharmCo III ApS 28.01.2020
Sven Moesgaard 12.10.2018 28.01.2020
PHARMCO II ApS 12.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sven Moesgaard 19.11.1982 28.01.2020
Eli Wallin 19.11.1982

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PHARMA NORD EXPORT ApS

Sadelmagervej 30  - 32
7100 Vejle

CVR

70996510

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 1982

P-nummer

1002333001

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

463890
Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

webmaster@pharmanord.dk

Telefon

75857400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel - herunder eksport, import, produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af den samlede direktion eller af den administrerende direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller