SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. dec. 1982
 • CVR 70515113

Virksomheden SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 22. december 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.003.827.000 DKK, mens den i 2021 var på 985.170.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 582.990.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 443 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lars Bo Kornelius. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tina Majgård Moltke-Leth.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

582.990’ DKK

0%

Egenkapital

815.690’ DKK

0%

Omsætning

11.288.581’ DKK

-1%

Resultat før skat

750.533’ DKK

0%

Årets resultat

2022582.990.000 DKK
2021583.784.000 DKK
2020390.468.000 DKK
2019398.125.000 DKK
2018317.170.000 DKK
2017252.948.000 DKK
2016302.509.000 DKK
2015220.375.000 DKK
2014185.024.000 DKK
2013171.393.000 DKK

Likviditetsgrad

163 %

-21%
God

Afkastningsgrad

33 %

-17%
God

Soliditetsgrad

37 %

-18%
God

Overskudsgrad

6 %

+2%
Tilfredsst.

Balance

2.200.962’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

1.003.827’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.133.252’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  11.288.581’
  1.003.827’
  -250.142’
  -22.793’
  -
  730.892’
  36.584’
  -16.943’
  -
  19.641’
  750.533’
  -
  750.533’
  -
  582.990’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  65.583’
  65.583’
  376’
  1.751’
  -
  2.127’
  -
  -
  -
  -
  67.710’
  -
  275.862’
  1.502.641’
  201.736’
  -
  2.133.252’
  2.200.962’
  30.000’
  177.140’
  585.000’
  -
  815.690’
  -
  815.690’
  -
  74.270’
  -
  -
  -
  -
  -
  29.437’
  -
  -
  -
  668.317’
  342.455’
  1.311.002’
  2.200.962’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S 20.11.2004
SKANCO A/S 03.03.1990 19.11.2004
BUDDINGE MOTOR COMPAGNI ApS 22.12.1982 02.03.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Park Allé 355 · DK-2605 Brøndby 20.10.2018
Park Allé 355 · DK-2605 Brøndby 15.12.2017 19.10.2018
Park Allé 355 · DK-2605 Brøndby 16.02.2016 14.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 01.01.2008
501010 Engroshandel med biler mv. 22.12.1982 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-01 01.01.2022
2018-12-20 20.12.2018 31.12.2021
2018-04-25 25.04.2018 19.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
30.000.000 DKK 25.11.2004
20.000.000 DKK 20.11.2004 24.11.2004
4.010.000 DKK 28.05.1999 19.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformanden i forening eller af formanden i forening med den administrerende direktør, eller to af bestyrelsens medlemmer. 30.05.2018
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller be-styrelsens formand (ved dennes forfald næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 06.05.2010 29.05.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Søgaard Andreasen 25.03.2021
Lars Henrik Himmer 25.03.2021
Jakob Winkel Kaalund 25.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Bo Kornelius 25.03.2021
Ulrik Drejsig Petersen 27.10.2017 25.03.2021
Thomas Jöhncke 01.05.2016 27.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

Park Allé 355
2605 Brøndby

CVR

70515113

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. december 1982

P-nummer

1002322905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PRADAN AUTO IMPORT A/S
 • SKANCO A/S
 • SMC Leasing A/S
 • SMC-BILER GRØNLAND A/S
 • Semler Mobility Import A/S

Branchekode

451110
Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

43288200

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, produktion og dertil knyttet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformanden i forening eller af formanden i forening med den administrerende direktør, eller to af bestyrelsens medlemmer.

Registeret kapital

30.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

443

Reklamebeskyttelse

Nej