HOTEL ROYAL ÅRHUS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. dec. 1982
 • CVR 70447010

Virksomheden HOTEL ROYAL ÅRHUS A/S befinder sig i branchen "Hoteller" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 22. december 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 22.086.381 DKK, mens den i 2020 var på 20.008.140 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.612.794 DKK.

Medarbejderstaben består af 33 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anne Dorte Niebuhr. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anders Fage Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11.613’ DKK

+10%

Egenkapital

138.994’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

14.891’ DKK

+10%

Årets resultat

202111.612.794 DKK
202010.525.959 DKK
201910.490.367 DKK
201812.041.745 DKK
201712.997.206 DKK
201611.778.649 DKK
20159.451.602 DKK
20149.516.278 DKK
201310.333.573 DKK
20127.633.561 DKK

Likviditetsgrad

572 %

+1%
God

Afkastningsgrad

7 %

+3%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

209.915’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

22.086’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

47.267’ DKK

+1%

Tilgodehavende

91.500’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  22.086’
  -6.093’
  -1.687’
  -
  14.306’
  816’
  -231’
  -
  585’
  14.891’
  -
  14.891’
  -3.278’
  11.613’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  118.395’
  -
  -
  21’
  21’
  118.415’
  216’
  699’
  89.589’
  40’
  651’
  91.500’
  209.915’
  2.000’
  93.964’
  -
  -
  138.994’
  -
  138.994’
  23.654’
  23.654’
  30.103’
  -
  -
  -
  31.267’
  3.147’
  1.999’
  -
  3.160’
  614’
  6.923’
  16.000’
  209.915’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOTEL ROYAL ÅRHUS A/S 07.02.1998
HOTEL ROYAL AF 1984 A/S 02.07.1991 06.02.1998
HOTEL ROYAL ApS AF 1984 22.12.1982 01.07.1991

Adresse

Adresse Fra Til
Store Torv 4 · DK-8000 Aarhus C 01.01.2021
Store Torv 4 · DK-8000 Aarhus C 22.12.1982 31.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
551010 Hoteller 01.03.2019
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 14.01.2015 28.02.2019
551010 Hoteller 02.01.2008 13.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-25 25.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000.000 DKK 30.05.2008
1.500.000 DKK 15.11.2004 29.05.2008
1.000.000 DKK 27.06.2001 14.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, eller af bestyrelsesformanden alene. 25.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Claus Hedegaard Eriksen 15.12.2022
Anne Dorte Niebuhr 20.06.2022
Mads Richard Aggerholm Pedersen 21.12.2020 20.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Anne Dorte Niebuhr 20.06.2022
Mads Richard Aggerholm Pedersen 21.12.2020 20.06.2022
Jens Richard Pedersen 15.01.2009 21.12.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
YNF 296 ApS 30.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Richard Pedersen 22.12.1982 15.11.2019
Mads Richard Aggerholm Pedersen 22.12.1982

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOTEL ROYAL ÅRHUS A/S

Store Torv 4
8000 Aarhus C

CVR

70447010

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. december 1982

P-nummer

1002321594

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

551010
Hoteller

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

royal@hotelroyal.dk

Telefon

87486702

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive hotel- og restaurations- virksomhed og aktiviteter i naturlig tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, eller af bestyrelsesformanden alene.

Registeret kapital

2.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

33

Reklamebeskyttelse

Ja