Envases Europe A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 5. okt. 1981
 • CVR 67287118

Virksomheden Envases Europe A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af letmetalemballage" og har adresse i Løsning. De blev etableret i 5. oktober 1981 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 396.549.000 DKK, mens den i 2021 var på 270.081.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 440.371.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 965 personer, hvor direktionen bl.a. består af Knud Christensen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Isaias Zapata Moran.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

440.371’ DKK

+22%

Egenkapital

1.986.357’ DKK

+29%

Omsætning

2.124.746’ DKK

+20%

Resultat før skat

491.406’ DKK

+21%

Årets resultat

2022440.371.000 DKK
2021360.079.000 DKK
202092.743.000 DKK
201971.210.000 DKK
2018101.814.000 DKK
2017108.390.000 DKK
201696.313.000 DKK
201563.718.000 DKK
2014-
201349.366.000 DKK

Likviditetsgrad

109 %

-22%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

-31%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

56 %

+22%
God

Overskudsgrad

11 %

-39%
God

Balance

3.540.389’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

396.549’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

1.535.961’ DKK

-14%

Tilgodehavende

867.878’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  2.124.746’
  396.549’
  -
  -
  -
  243.670’
  11.126’
  -36.432’
  250.136’
  224.830’
  491.406’
  441.431’
  491.406’
  -49.975’
  440.371’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  652’
  652’
  -
  107.177’
  127.340’
  923.268’
  1.332.679’
  -
  -
  1.748.591’
  2.672.511’
  489.964’
  294.211’
  38.807’
  28.854’
  8.346’
  867.878’
  3.540.389’
  175.000’
  1.064.529’
  -
  -
  1.986.357’
  -
  1.986.357’
  18.071’
  18.071’
  -
  -
  -
  -
  740.044’
  154.666’
  -
  78.214’
  -
  315.858’
  -
  795.917’
  3.540.389’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Envases Europe A/S 13.01.2020
GLUD & MARSTRAND A/S 05.10.1981 12.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hedenstedvej 14 · DK-8723 Løsning 01.01.2007
Hedenstedvej 14 · DK-8723 Løsning 05.10.1981 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
259200 Fremstilling af letmetalemballage 01.01.2008
287200 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal 05.10.1981 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-15 15.09.2020
2020-01-13 13.01.2020 14.09.2020
2018-12-19 19.12.2018 12.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
175.000.000 DKK 22.04.1994
100.000.000 DKK 30.06.1989 21.04.1994
50.000.000 DKK 30.08.1987 29.06.1989

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af (i) formanden for bestyrelsen, (ii) næstformanden for bestyrelsen, (iii) hele bestyrelsen i forening, eller (iv) Isaias Za-pata Moran eller Carlos V. Silva Jimenez, i forening med en direktør. 21.07.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dan Aggertoft Christensen 17.05.2022
Claus Due 31.05.2020
Brian Nielsen 09.12.2019 17.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Dan Aggertoft Christensen 17.05.2022
Dan Aggertoft Christensen 02.03.2020 16.05.2022
Knud Christensen 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Envases Europe A/S

Hedenstedvej 14
8723 Løsning

CVR

67287118

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

5. oktober 1981

P-nummer

1006731051

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • A/S AUTOLIT REPRODUKTIONSANSTALT
 • AKTIESELSKABET CARL LUNDS FABRIKER
 • DANSK BLIKEMBALLAGE FABRIK A/S
 • G & M HAUSTRUP A/S
 • G & M HJALLERUP A/S
 • G & M SKIVE A/S
 • G&M Media Packaging International A/S
 • Glud & Marstrand A/S
 • Glud & Marstrand Invest A/S
 • Gluma Holding A/S
 • HÜTTEL EMBALLAGE, BRDR. HÜTTEL A/S
 • LØSNING EMBALLAGE FABRIK A/S
 • NORDISK BLIKEMBALLAGE A/S
 • Uniplate A/S

Branchekode

259200
Fremstilling af letmetalemballage

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

63124200

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er i ind- og udland at udøve virksom- hed bestående i industri og handel, teknisk og kommer- ciel rådgivning, transport, investeringer i førnævnte aktiviteter, samt at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af (i) formanden for bestyrelsen, (ii) næstformanden for bestyrelsen, (iii) hele bestyrelsen i forening, eller (iv) Isaias Za-pata Moran eller Carlos V. Silva Jimenez, i forening med en direktør.

Registeret kapital

175.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

965

Reklamebeskyttelse

Nej