DJ SUPPLY A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 12. nov. 1962
 • CVR 56780416

Virksomheden DJ SUPPLY A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 12. november 1962 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 10.084.603 DKK, mens den i 2021 var på 9.630.672 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.834 DKK.

Medarbejderstaben består af 16 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kirsten Jette Gjesing. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Kai Evan Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

-2%

Egenkapital

5.631’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

60’ DKK

0%

Årets resultat

202239.834 DKK
202140.524 DKK
202041.002 DKK
201943.947 DKK
201840.075 DKK
201731.375 DKK
201640.166 DKK
201532.101 DKK
201446.600 DKK
201360.019 DKK

Likviditetsgrad

102 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-499%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

+5%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

145.572’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

10.085’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

142.637’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  10.085’
  -9.589’
  -656’
  -
  -160’
  336’
  -116’
  -
  220’
  60’
  -
  60’
  -20’
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.252’
  -
  2.935’
  -
  -
  -
  -
  2.935’
  -
  142.531’
  -
  -
  -
  142.637’
  145.572’
  4.500’
  1.131’
  -
  -
  5.631’
  -
  5.631’
  51’
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.989’
  80’
  124.613’
  7.127’
  139.890’
  145.572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DJ SUPPLY A/S 02.12.2013
DANSK JERNCENTRAL A/S 12.11.1962 01.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Holger Danskes Vej 31 · DK-8960 Randers SØ 01.01.2007
Holger Danskes Vej 31 · DK-8900 Randers C 12.11.1962 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 01.01.2008
515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør 12.11.1962 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-24 24.02.2023
2021-01-07 07.01.2021 23.02.2023
2013-12-02 02.12.2013 06.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
4.500.000 DKK 29.04.2011
3.150.000 DKK 15.12.2009 28.04.2011
1.000.000 DKK 15.11.2006 14.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem 02.12.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ole Damgaard 30.04.2023
Thomas Hallund Christensen 29.04.2022
Kjeld Thomsen 30.04.2020 01.12.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kirsten Jette Gjesing 01.03.2019
Peter Aalund 30.11.2018 01.03.2019
Jes Lyngsø Jessen 30.09.2011 30.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DJ SUPPLY A/S

Holger Danskes Vej 31
8960 Randers SØ

CVR

56780416

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12. november 1962

P-nummer

1006658630

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANSK JERNCENTRAL A/S

Branchekode

467400
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@danskjern.dk

Telefon

86434444

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og service

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem

Registeret kapital

4.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

16

Reklamebeskyttelse

Nej