REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 31. mar. 2006
 • CVR 29442789

Virksomheden REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 31. marts 2006 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 169.423.843 DKK, mens den i 2021 var på 147.112.267 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.454.338 DKK.

Medarbejderstaben består af 350 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Ryberg Nielsen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Johnny Vedsted Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.454’ DKK

-7%

Egenkapital

30.168’ DKK

-22%

Omsætning

204.415’ DKK

+14%

Resultat før skat

4.454’ DKK

-7%

Årets resultat

20224.454.338 DKK
20214.779.335 DKK
20207.026.999 DKK
20195.106.987 DKK
20185.883.485 DKK
20178.989.180 DKK
20167.860.860 DKK
20158.691.804 DKK
20144.810.385 DKK
20135.805.447 DKK

Likviditetsgrad

70 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

-19%
Svag

Soliditetsgrad

28 %

-30%
God

Overskudsgrad

2 %

-20%
Svag

Balance

109.560’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

169.424’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

79.391’ DKK

+35%

Tilgodehavende

53.132’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  204.415’
  169.424’
  -158.163’
  -6.712’
  -
  4.549’
  456’
  -550’
  -
  -94’
  4.454’
  -
  4.454’
  -
  4.454’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  45.552’
  45.552’
  823’
  5.710’
  -
  6.533’
  -
  -
  4.342’
  4.342’
  56.428’
  -
  32.087’
  -
  1.130’
  2’
  53.132’
  109.560’
  1.830’
  28.338’
  -
  -
  30.168’
  -
  30.168’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.937’
  170’
  -
  34.888’
  -
  2.547’
  36.100’
  75.455’
  109.560’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB 05.01.2022
REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 04.04.2014 04.01.2022
NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 31.03.2006 03.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg 31.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 01.05.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 31.03.2006 30.04.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-07 07.03.2023
2023-02-13 13.02.2023 06.03.2023
2023-01-03 03.01.2023 12.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.625.000 DKK 07.03.2023
2.600.000 DKK 13.02.2023 06.03.2023
2.730.000 DKK 03.01.2023 12.02.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af komplementaren 04.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Hübertz Mortensen 29.03.2023
Ole Skouboe 29.03.2023
Anders Schelde-Mollerup Funder 23.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Ryberg Nielsen 23.04.2022
Marian Fruergaard 13.06.2012 01.01.2014
Henrik Glanz 13.06.2012 23.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg

CVR

29442789

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

31. marts 2006

P-nummer

1012163351

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

98183333

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af komplementaren

Registeret kapital

2.625.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

350

Reklamebeskyttelse

Nej