VISTOFT SOGNS PLANTNINGSSELSKAB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 1976
 • CVR 49691912

Virksomheden VISTOFT SOGNS PLANTNINGSSELSKAB ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter" og har adresse i Knebel. De blev etableret i 24. september 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.475.273 DKK, mens den i 2020 var på 180.788 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.062.209 DKK.

I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Heydorn Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.062’ DKK

+498%

Egenkapital

8.943’ DKK

+13%

Omsætning

622’ DKK

+91%

Resultat før skat

1.473’ DKK

+693%

Årets resultat

20211.062.209 DKK
2020177.650 DKK
2019290.189 DKK
2018363.363 DKK
201772.091 DKK
201690.894 DKK
201562.185 DKK
2014101.713 DKK
201393.664 DKK
2012139.735 DKK

Likviditetsgrad

987 %

-75%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.089’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

1.475’ DKK

+716%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.419’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  622’
  1.475’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  1.473’
  -
  1.473’
  -411’
  1.062’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  8.670’
  -
  -
  -
  -
  8.670’
  -
  -
  -
  986’
  428’
  1.419’
  10.089’
  202’
  8.742’
  -
  -
  8.943’
  -
  8.943’
  1.002’
  1.002’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  144’
  10.089’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VISTOFT SOGNS PLANTNINGSSELSKAB ApS 24.09.1976

Adresse

Adresse Fra Til
Bytoften 2 · DK-8420 Knebel 07.10.2014
Brunbakkevej 10 · DK-8420 Knebel 01.01.2007 06.10.2014
Brunbakkevej 10 · DK-8420 Knebel 24.09.1976 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 01.01.2008
20100 Skovbrug 24.09.1976 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1995-11-02 02.11.1995

Registreret kapital

Kapital Fra Til
201.600 DKK 16.11.1995
89.600 DKK 15.05.1990 15.11.1995
33.600 DKK 30.08.1987 14.05.1990

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse 02.11.1995

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henning Madsen 15.12.2021
Jan Bromann Riddermann 07.05.2016
Henning Laursen 17.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Hans Rasmus Willumsen 05.05.2012
Christian Als 01.07.2002 05.05.2012
Per Rasmussen 18.01.2001 02.08.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
DET DANSKE HEDESELSKAB 30.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VISTOFT SOGNS PLANTNINGSSELSKAB ApS

Bytoften 2
8420 Knebel

CVR

49691912

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 1976

P-nummer

1006596846

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

21000
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udnytte og bevare Vistoft Plantage

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

201.600 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej