Styles Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2023
 • CVR 44078295

Virksomheden Styles Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 26. maj 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.888.150 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Rasmus Kvist Maarbjerg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7.888’ DKK

Egenkapital

30.388’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

7.464’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

80.948’ DKK

Bruttofortjeneste

-451’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.370’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -451’
  -
  -
  -
  -451’
  1’
  -1.931’
  9.844’
  7.915’
  7.464’
  -
  7.464’
  -424’
  7.888’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79.579’
  -
  -
  79.579’
  79.579’
  -
  -
  750’
  188’
  7’
  1.370’
  80.948’
  200’
  7.888’
  -
  -
  30.388’
  -
  30.388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50.560’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80.948’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Styles Invest ApS 26.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Skæringvej 109 · DK-8520 Lystrup 15.06.2023
Store Strandstræde 16 · DK-1255 København K 26.05.2023 14.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.05.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-02 02.06.2023
2023-05-26 26.05.2023 01.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 02.06.2023
40.000 DKK 26.05.2023 01.06.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse. 26.05.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Per Friis Jensen 02.06.2023
Mary Ieben Asmund Christensen 26.05.2023
Mary Ieben Asmund Christensen 26.05.2023 02.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Kvist Maarbjerg 26.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Asmund Christensen 26.05.2023 01.06.2023
Per Asmund Christensen 26.05.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Styles Invest ApS

Skæringvej 109
8520 Lystrup

CVR

44078295

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2023

P-nummer

1029343507

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja