Ethos ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2022
 • CVR 43292005

Virksomheden Ethos ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 25. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.815 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

Egenkapital

10’ DKK

Omsætning

7’ DKK

Resultat før skat

-30’ DKK

Likviditetsgrad

1.060 %

God

Afkastningsgrad

-265 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

God

Overskudsgrad

-403 %

Ikke tilfredsst.

Balance

11’ DKK

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  7’
  -30’
  -
  -
  37’
  -30’
  -
  0
  -
  0
  -30’
  -
  -30’
  -
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  11’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  11’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ethos ApS 25.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lufthavnsvej 1B · DK-6400 Sønderborg 25.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479111 Detailhandel med dagligvarer via internet 25.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-25 25.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Aagaard Nielsen 25.05.2022
Samuel Anthony Hansen Lynch 25.05.2022
Anders Bojesen Larsen 25.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bojesen Larsen 25.05.2022
Frederik Aagaard Nielsen 25.05.2022
Emil Mammen Kruse 25.05.2022 31.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ethos ApS

Lufthavnsvej 1
6400 Sønderborg

CVR

43292005

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2022

P-nummer

1028289258

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Matcha Ethos ApS

Branchekode

479111
Detailhandel med dagligvarer via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med internetsalg af te til caféer og restauranter, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej