Zenzyc ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 11. maj 2022
 • CVR 43267345

Virksomheden Zenzyc ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 11. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.085 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+90%

Egenkapital

17’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+90%

Årets resultat

2023-2.085 DKK
2022-20.597 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

1’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  18’
  18’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  18’
  40’
  -23’
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zenzyc ApS 11.05.2022 18.04.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Lufthavnsvej 1B · DK-6400 Sønderborg 11.05.2022 18.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.05.2022 18.04.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-11 11.05.2022 18.04.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.05.2022 18.04.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.05.2022 11.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Aagaard Nielsen 11.05.2022 18.04.2024
Frederik Aagaard Nielsen 11.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Aagaard Nielsen 11.05.2022
Frederik Aagaard Nielsen 11.05.2022 18.04.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zenzyc ApS

Lufthavnsvej 1
6400 Sønderborg

CVR

43267345

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2022

P-nummer

1028257585

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-