Eden River ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2022
 • CVR 43185098

Virksomheden Eden River ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 7. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.154 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ian Anthony Tokley.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

Egenkapital

-13’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-53’ DKK

Likviditetsgrad

77 %

Svag

Afkastningsgrad

-123 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-30 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

Bruttofortjeneste

-53’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -53’
  0
  -
  -
  -53’
  -
  0
  -
  0
  -53’
  -
  -53’
  -
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  43’
  43’
  40’
  -53’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  56’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Eden River ApS 07.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tornagervej 1 · DK-2920 Charlottenlund 07.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 07.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-07 07.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion 07.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ian Anthony Tokley 07.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ian Anthony Tokley 07.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Eden River ApS

Tornagervej 1
2920 Charlottenlund

CVR

43185098

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2022

P-nummer

1028157807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning i forbindelse med investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-