Winers ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2022
 • CVR 43150650

Virksomheden Winers ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med drikkevarer" og har adresse i Assens. De blev etableret i 24. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.550 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

Egenkapital

62’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

28’ DKK

Likviditetsgrad

185 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

41 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

148’ DKK

Bruttofortjeneste

28’ DKK

Gældsforpligtelser

87’ DKK

Tilgodehavende

148’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  28’
  -
  28’
  -6’
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  21’
  -
  -
  76’
  148’
  148’
  40’
  22’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  60’
  -
  -
  6’
  11’
  9’
  80’
  148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Winers ApS 24.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Melvej 8 · DK-5610 Assens 24.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
472500 Detailhandel med drikkevarer 24.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-11 11.09.2023
2023-02-07 07.02.2023 10.09.2023
2022-03-24 24.03.2022 06.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 24.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Andkjær Nielsen 24.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Andkjær Nielsen 24.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Winers ApS

Melvej 8
5610 Assens

CVR

43150650

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2022

P-nummer

1028113974

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Living Wine ApS
 • Living Wines ApS

Branchekode

472500
Detailhandel med drikkevarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af vin, kaffe og andre delikatesser samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-