Andkjaer Nielsen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2016
 • CVR 37398896

Virksomheden Andkjaer Nielsen ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Assens. De blev etableret i 15. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.125 DKK, mens den i 2022 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.611 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

+50%

Egenkapital

-430’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

+36%

Årets resultat

2023-14.611 DKK
2022-29.400 DKK
2021-3.125 DKK
2020-1.875 DKK
2019-3.125 DKK
2018-5.088 DKK
2017-392.725 DKK
2016-29.670 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-403 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

106’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

536’ DKK

Tilgodehavende

66’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -19’
  -
  -19’
  -4’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  60’
  -
  -
  66’
  106’
  50’
  -480’
  -
  -
  -430’
  -
  -430’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  531’
  534’
  106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Andkjaer Nielsen ApS 15.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Stentevej 10 · DK-5610 Assens 15.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 15.01.2016 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-15 15.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Andkjær Nielsen 15.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Andkjær Nielsen 15.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Andkjaer Nielsen ApS

Stentevej 10
5610 Assens

CVR

37398896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2016

P-nummer

1021093064

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-