Juni 61 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2022
 • CVR 43122622

Virksomheden Juni 61 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kontormøbler" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 4. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 215.493 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Keld Jørgen Strecker.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

215’ DKK

Egenkapital

255’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

275’ DKK

Likviditetsgrad

164 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

49 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

519’ DKK

Bruttofortjeneste

384’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

431’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  384’
  -95’
  -15’
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  275’
  -
  275’
  -59’
  215’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  82’
  -
  82’
  -
  -
  -
  5’
  87’
  22’
  233’
  -
  -
  158’
  431’
  519’
  40’
  215’
  -
  -
  255’
  -
  255’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  80’
  263’
  519’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Juni 61 ApS 01.02.2024
Office Collection ApS 04.03.2022 31.01.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Fortly 1A · DK-2610 Rødovre 04.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
466500 Engroshandel med kontormøbler 04.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-01 01.02.2024
2022-03-04 04.03.2022 31.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Keld Jørgen Strecker 04.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Keld Jørgen Strecker 04.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Juni 61 ApS

Fortly 1
2610 Rødovre

CVR

43122622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2022

P-nummer

1028077579

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466500
Engroshandel med kontormøbler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@officecollection.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-