Strecker Holding 22 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2022
 • CVR 43122134

Virksomheden Strecker Holding 22 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 4. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 209.416 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

209’ DKK

Egenkapital

249’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

208’ DKK

Likviditetsgrad

91 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

64’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  215’
  215’
  208’
  -
  208’
  -2’
  209’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  255’
  -
  -
  255’
  255’
  -
  -
  -
  -
  2’
  64’
  319’
  40’
  -6’
  -
  -
  249’
  -
  249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  5’
  70’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Strecker Holding 22 ApS 04.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Fortly 1A · DK-2610 Rødovre 04.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-04 04.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Keld Jørgen Strecker 04.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Keld Jørgen Strecker 04.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Strecker Holding 22 ApS

Fortly 1
2610 Rødovre

CVR

43122134

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2022

P-nummer

1028076610

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-