Klarup Have D ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2022
 • CVR 43032062

Virksomheden Klarup Have D ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 3. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.049 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

Egenkapital

25’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.021’ DKK

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  3.021’
  3.021’
  -
  -
  -
  -
  3.021’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.021’
  40’
  -15’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  545’
  -
  2.001’
  -
  451’
  -
  2.996’
  3.021’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klarup Have D ApS 03.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Porsvej 2 · DK-9000 Aalborg 03.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 03.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-03 03.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 03.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Torben Nielsen 03.02.2022
Torben Torp Nielsen 03.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Torp Nielsen 03.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klarup Have D ApS

Porsvej 2
9000 Aalborg

CVR

43032062

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2022

P-nummer

1027967465

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, opføre og sælge fast ejendom samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej