EGETBO EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2003
 • CVR 27081061

Virksomheden EGETBO EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. marts 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.811.458 DKK, mens den i 2020 var på -2.584.396 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.609.514 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10.610’ DKK

+122%

Egenkapital

33.468’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

11.282’ DKK

+147%

Årets resultat

202110.609.514 DKK
20204.786.302 DKK
20195.429.470 DKK
20181.552.557 DKK
20173.223.797 DKK
20161.350.271 DKK
2015431.624 DKK
2014-204.518 DKK
2013125.892 DKK
20122.373.179 DKK

Likviditetsgrad

149 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

69.079’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

7.811’ DKK

+402%

Gældsforpligtelser

35.611’ DKK

+35%

Tilgodehavende

46.355’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7.811’
  -1.074’
  -396’
  -
  6.342’
  183’
  -633’
  311’
  -139’
  11.282’
  -
  11.282’
  -672’
  10.610’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  45’
  1.139’
  -
  1.183’
  7.909’
  -
  -
  21.541’
  22.724’
  28.503’
  11.241’
  50’
  940’
  -
  46.355’
  69.079’
  500’
  18.742’
  -
  -
  33.468’
  -
  33.468’
  -
  -
  4.559’
  -
  -
  -
  4.559’
  4.277’
  -
  19.496’
  -
  232’
  6.444’
  31.052’
  69.079’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EGETBO EJENDOMME ApS 01.07.2007
HOLDINGSELSKABET AF 17.03.2003 ApS 26.03.2003 30.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Porsvej 2 · DK-9000 Aalborg 20.09.2021
Rafns Alle 6 · DK-9000 Aalborg 17.08.2005 19.09.2021
Sofiendalsvej 11 · DK-9200 Aalborg SV 26.03.2003 16.08.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 26.03.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-17 17.05.2016
2011-11-08 08.11.2011 16.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 17.05.2016
250.000 DKK 08.11.2011 16.05.2016
125.000 DKK 26.03.2003 07.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 08.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Torben Nielsen 26.03.2003

Legalle ejere

Navn Fra Til
EGETBO HOLDING ApS 08.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Nielsen 26.03.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EGETBO EJENDOMME ApS

Porsvej 2
9000 Aalborg

CVR

27081061

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2003

P-nummer

1009778663

Moderselskab

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handels-, service-, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber, samt investering i værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller