Lolholm Busk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2022
 • CVR 42981079

Virksomheden Lolholm Busk Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Viborg. De blev etableret i 3. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 105.740 DKK, mens den i 2022 var på 29.782 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 758.666 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

759’ DKK

-25%

Egenkapital

1.174’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

766’ DKK

-25%

Årets resultat

2023758.666 DKK
20221.017.697 DKK

Likviditetsgrad

164 %

-43%
God

Afkastningsgrad

2 %

+661%
Svag

Soliditetsgrad

79 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.481’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

106’ DKK

+255%

Gældsforpligtelser

251’ DKK

Tilgodehavende

191’ DKK

-81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  106’
  -
  -80’
  -
  26’
  15’
  -13’
  739’
  741’
  766’
  -
  766’
  -8’
  759’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  444’
  -
  444’
  847’
  -
  -
  847’
  1.291’
  -
  -
  -
  26’
  15’
  191’
  1.481’
  80’
  444’
  650’
  -
  1.174’
  -
  1.174’
  55’
  55’
  -
  -
  135’
  -
  135’
  97’
  -
  -
  -
  19’
  -
  116’
  1.481’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lolholm Busk Holding ApS 03.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Klokkestøbervej 8 · DK-8800 Viborg 17.02.2023
Rismarken 40 · DK-8800 Viborg 03.01.2022 16.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 12.04.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.01.2022 11.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-03 03.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Busk Sørensen 03.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Busk Sørensen 03.01.2022 03.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lolholm Busk Holding ApS

Klokkestøbervej 8
8800 Viborg

CVR

42981079

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2022

P-nummer

1027904889

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Tømrerfirmaet Morten Busk Byg ApS samt udlejning af driftsmidler til koncernforbundne selskaber, investering og formuepleje og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja