Multiplier Technologies Denmark ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2021
 • CVR 42902306

Virksomheden Multiplier Technologies Denmark ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 8. december 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.747 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Amritpal Singh.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

Egenkapital

269’ DKK

Omsætning

205’ DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

Likviditetsgrad

171 %

God

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

41 %

God

Overskudsgrad

10 %

God

Balance

651’ DKK

Bruttofortjeneste

2.039’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

651’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  205’
  2.039’
  -2.018’
  -
  -
  21’
  -
  -22’
  -
  -22’
  -1’
  -
  -1’
  -5’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  168’
  483’
  651’
  651’
  40’
  229’
  -
  -
  269’
  -
  269’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  217’
  -
  -
  5’
  27’
  -
  381’
  651’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Multiplier Technologies Denmark ApS 08.12.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vindingevej 10 · DK-4000 Roskilde 14.12.2022
Holbækvej 10 · DK-4200 Slagelse 08.12.2021 13.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 08.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-24 24.02.2022
2021-12-08 08.12.2021 23.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 14.09.2022
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 08.12.2021 07.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Amritpal Singh 08.12.2021
Sagar Khatri 08.12.2021
Amritpal Singh 08.12.2021 23.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sagar Khatri 08.12.2021
Sagar Khatri 08.12.2021 03.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Multiplier Technologies Denmark ApS

Vindingevej 10
4000 Roskilde

CVR

42902306

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2021

P-nummer

1027809770

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Usemultiplier Technologies Denmark ApS

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

The purpose is Providing HR-related services such as managing employment contracts digitally, managing and payments to freelancers, invoice management, payroll management for employees in Denmark using the Multiplier SaaS (software as a service) technology.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-