ICG ANPA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2021
 • CVR 42839132

Virksomheden ICG ANPA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 3. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.250 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.815 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anders Fredrik Palm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

79’ DKK

+917%

Egenkapital

109’ DKK

+260%

Omsætning

-

Resultat før skat

105’ DKK

> +999%

Årets resultat

202278.815 DKK
2021-9.642 DKK

Likviditetsgrad

39 %

+204%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

23 %

+190%
God

Overskudsgrad

-

Balance

465’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

+207%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  111’
  -5’
  -
  106’
  105’
  -
  105’
  -26’
  79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  333’
  333’
  -
  -
  -
  51’
  79’
  133’
  465’
  40’
  69’
  -
  -
  109’
  -
  109’
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  2’
  342’
  465’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ICG ANPA Holding ApS 03.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 54 · DK-2900 Hellerup 03.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-03 03.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse 03.11.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Bjørn Korterman 03.11.2021
Lars Korterman 03.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Fredrik Palm 03.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Fredrik Palm 03.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ICG ANPA Holding ApS

Strandvejen 54
2900 Hellerup

CVR

42839132

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2021

P-nummer

1027732409

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Stiftere

-

Revisor

-