JA Technologies IV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2021
 • CVR 42799572

Virksomheden JA Technologies IV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 14. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.333.533 DKK, mens den i 2022 var på -4.508.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.175.673.203 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Per Lundahl.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.175.673’ DKK

+109%

Egenkapital

5.245.942’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.289.581’ DKK

+110%

Årets resultat

20231.175.673.203 DKK
2022-12.754.750.000 DKK

Likviditetsgrad

3.112 %

-93%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.415.967’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-7.334’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.291.203’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7.334’
  -7.120’
  -
  -
  -14.453’
  1.461.458’
  -142.432’
  -13.642’
  1.305.384’
  1.289.581’
  -
  1.289.581’
  -113.908’
  1.175.673’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124.764’
  -
  -
  124.764’
  124.764’
  -
  -
  96.648’
  128.680’
  441.923’
  5.291.203’
  5.415.967’
  40’
  5.225.902’
  20.000’
  -
  5.245.942’
  -
  5.245.942’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  170.025’
  5.415.967’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JA Technologies IV ApS 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 2 · DK-2820 Gentofte 28.12.2022
Stockholmsgade 45 · DK-2100 København Ø 14.10.2021 27.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af hele direktionen i forening. 14.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Per Lundahl 11.04.2023
Joachim Christoph Ante 14.10.2021 11.04.2023
Joachim Christoph Ante 14.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Joachim Christoph Ante 14.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JA Technologies IV ApS

Skolevej 2
2820 Gentofte

CVR

42799572

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2021

P-nummer

1027682312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt udøve anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af hele direktionen i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller