Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 15. dec. 2011
 • CVR 34209936

Virksomheden Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 15. december 2011 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 268.873.204 DKK, mens den i 2021 var på 258.725.472 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.003.870 DKK.

Medarbejderstaben består af 525 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Carlsen. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Michael Winther Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40.004’ DKK

0%

Egenkapital

9.284’ DKK

+1%

Omsætning

335.028’ DKK

+6%

Resultat før skat

-

Årets resultat

202240.003.870 DKK
202140.008.973 DKK
202030.007.205 DKK
201930.006.499 DKK
201830.006.405 DKK
201730.008.407 DKK
201630.008.283 DKK
201525.002.680 DKK
201412.008.530 DKK
201312.006.892 DKK
20128.005.485 DKK

Likviditetsgrad

97 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

31 %

-7%
God

Soliditetsgrad

7 %

-6%
Svag

Overskudsgrad

12 %

-6%
God

Balance

128.671’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

268.873’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

119.387’ DKK

+8%

Tilgodehavende

113.262’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  335.028’
  268.873’
  -223.968’
  -4.531’
  -
  40.374’
  65’
  -435’
  -
  -370’
  -
  -
  -
  -
  40.004’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  5.989’
  5.989’
  -
  7.941’
  -
  7.941’
  -
  -
  1.479’
  1.479’
  15.409’
  -
  55.938’
  -
  117’
  312’
  113.262’
  128.671’
  7.726’
  1.559’
  -
  -
  9.284’
  -
  9.284’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.220’
  2.220’
  -
  -
  28.784’
  -
  4.554’
  29.004’
  117.167’
  128.671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab 01.10.2023
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 15.12.2011 30.09.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Stockholmsgade 45 · DK-2100 København Ø 14.09.2012
Frederiksgade 1 · DK-1265 København K 15.12.2011 13.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.02.2012
999999 Uoplyst 15.12.2011 31.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-09 09.02.2024
2023-10-01 01.10.2023 08.02.2024
2023-09-30 30.09.2023 30.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
17.393.654 DKK 09.02.2024
17.070.000 DKK 01.10.2023 08.02.2024
12.200.000 DKK 30.09.2023 30.09.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Partnerselskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen eller komplementaren. 10.02.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jonas Bødker-Iversen 01.10.2023
Ebbe Melchior 03.03.2023
Morten Grønbek 06.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hedegaard 01.10.2023
Per Lundahl 05.07.2018 04.03.2022
Michael Beuchert 02.03.2018 05.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø

CVR

34209936

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

15. december 2011

P-nummer

1017405264

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33110220

Formål

Partnerselskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed

Tegningsregel

Partnerselskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen eller komplementaren.

Registeret kapital

17.393.654 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

525

Reklamebeskyttelse

Ja